Obowiązek informacyjny / Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą agencję. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Angelika Borysiak z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23 (kod pocztowy: 40-246) NIP: 6292362025 (dalej: „Administrator”)

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: info@www.brand2eat.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych,

KATEGORIE TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

Będziemy przetwarzać nastepujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko).
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL, NIP),
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (np. numer telefonu),
 • Reklamacje, incydenty oraz wypadki.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy, realizacji umowy, marketingu bezpośredniego produktów, polegającego na wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie reklam, zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych, co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu lub usług własnych Administratora, a także wysyłki newslettera.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Twoje dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:

 • podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i współpracującym z Administratorem, np. usługodawcom, podmiotom powiązanym, partnerom biznesowym, podwykonawcom, których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, dostawcom płatności elektronicznych; Administrator zapewni, aby podmioty przetwarzające zostały zobowiązane do stosowania takich samych zasad zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych, jak Administrator.
 • wszelkim osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w jego imieniu;
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe i remarketingowe, a także zbierającym dane statystyczne o historii Twoich odwiedzin na innych stronach internetowych, na podstawie zaakceptowanych przez Ciebie regulaminów, w szczególności: Facebook Ireland Limited, Google LLC.

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie, wykonania prawa sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego lub wykonania uprawnienia z tytułu prawa do usunięcia danych, a w przypadku takich działań – przez okres przydatności dla celów, w jakich zostają zebrane, istotnej zmiany przedmiotu działalności Administratora, zakończenia działalności marketingowej Administratora lub zakończenia prowadzenia działalności przez Administratora w zakresie, w jakim prowadził działalność w dniu odebrania niniejszej zgody;

Twoje dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.

Jeżeli nie dojedzie do zawarcia umowy Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
  • prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie reklam,
  • zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych, co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu.
 • w celu marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych , ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie uzasadnnioną skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CIASTECZKA

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: info@www.brand2eat.pl

Newsletter
Bądź na bieżąco z naszą aktualną ofertą i promocjami.

  Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku!

  Polub nas na Dziękuje, już lubię tę stronę

  Lubisz ciasteczka? My też, dlatego ta strona używa cookies. Więcej o cookies przeczytasz tutaj.